salam ukhwah kepada semua,salam perkenalan dan salam persahabata...

Bismillahirahmaanirrahiim

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillahi Rabbil A’laamiin,Pertama Sekali Kita Panjatkan Puji Kesyukuran Kita Kepada Allah Swt, Yang Telah Melimpahkan Rahmat Dan Hidayahnya Kepada Kita,Sehinggalah Kita Dapat Mengetahui Haq Dan Bathil,Halal Dan Haram. Juga Pada Saat Ini Kita Masih Lagi Diberikan Kesempatan Untuk Hidup Dimuka Bumi Ini.

Keduanya , Selawat Dan Salam Kita Curahkan Kepada Junjungan Besar Nabi Mhammad Saw, Juga Segenap Kepada Ahli Keluarganya,Para Sahabat-Sahabatnya , Para Tabi’in Tabi’ahum Waman Tabi’ahum Bi Ihsanin Ila Yaumiddin,Para A’lim Ulama’ , Al,Ulama’ Warosatul Anbiya’, Dan Juga Kepada Semua Pejuang Agama Yang Telah Memperjuangkan Agama Allah Ini ,Sehinggalah Sampai Kepada Kita, Yang Masih Lagi Mendapat Cebisan-Cebisan Agama Ini. Atas Semua Amal Soleh Mereka,Niat Baik Mereka , Perjuangan Mereka, Kita Syukuri Dan Kita Doakan Semoga Allah Membalas Jasa Baik Mereka Dengan Balasan Yang Lebih Baik. Aamiin..

Ahad, 1 Julai 2012

PEMBAHAGIAN HADIS MENURUT JALAN PERIWAYATANNYA YANG SAMPAI KEPADA KITAPertama: Hadis Mutawatir
Al Mutawatir ialah: Hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan orang-orang yang mustahil mereka sepakat berdusta mengikutadat dan mereka menyandarkannya kepada sesuatu yang nyata.
Al Mutawatir terbahagi dua:
1. Mutawatir lafaz dan makna.
2. mutawatir makna
Mutawatir lafaz dan makna ialah hadis yang diriwayatkan oleh paraperawi yang sama, baik lafaz atau maknanya.
Mutawatir makna ialah hadis yang telah diriwayatkan oleh paraperawi yang sama secara makna sahaja dan tiap-tiap hadismempunyai makna khusus.
Faedah hadis mutawatir terbahagi dua iaitu:
1. Ilmu ertinya sudah dipastikan benar penasabannya kepada orang yang menukil darinya.
2. 'Amal ertinya mengamalkan dari apa-apa yang terdapat di dalamnya dengan membenarkan apabila ia berbentuk khabar(berita) dan merealisasikan apabila ia berbentuk tuntutan.
Kedua: Hadis Ahad
Hadits Ahad ialah lawan dari hadis mutawatir. Iaitu hadis yang sanadnya tidak mencapai darjat mutawatir.
Hadits Ahad terbahagi 3 menurut jalan periwayatannya:
1. Hadits Masyhur: Hadis yang mempunyai jalan-jalan periwayatan yang terhad, lebih dari dua jalan, dan tidak mencapai darjatmutawatir.
2. Hadits Aziz: hadis yang diriwayatkan hanya oleh dua orang perawi sahaja.
3. Hadits Gharib: Hadis yang diriwayatkan sendirian oleh seorang rawi dalam salah satu tempoh rangkaian sanadnya

Tiada ulasan:

Catat Ulasan