salam ukhwah kepada semua,salam perkenalan dan salam persahabata...

Bismillahirahmaanirrahiim

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillahi Rabbil A’laamiin,Pertama Sekali Kita Panjatkan Puji Kesyukuran Kita Kepada Allah Swt, Yang Telah Melimpahkan Rahmat Dan Hidayahnya Kepada Kita,Sehinggalah Kita Dapat Mengetahui Haq Dan Bathil,Halal Dan Haram. Juga Pada Saat Ini Kita Masih Lagi Diberikan Kesempatan Untuk Hidup Dimuka Bumi Ini.

Keduanya , Selawat Dan Salam Kita Curahkan Kepada Junjungan Besar Nabi Mhammad Saw, Juga Segenap Kepada Ahli Keluarganya,Para Sahabat-Sahabatnya , Para Tabi’in Tabi’ahum Waman Tabi’ahum Bi Ihsanin Ila Yaumiddin,Para A’lim Ulama’ , Al,Ulama’ Warosatul Anbiya’, Dan Juga Kepada Semua Pejuang Agama Yang Telah Memperjuangkan Agama Allah Ini ,Sehinggalah Sampai Kepada Kita, Yang Masih Lagi Mendapat Cebisan-Cebisan Agama Ini. Atas Semua Amal Soleh Mereka,Niat Baik Mereka , Perjuangan Mereka, Kita Syukuri Dan Kita Doakan Semoga Allah Membalas Jasa Baik Mereka Dengan Balasan Yang Lebih Baik. Aamiin..

Ahad, 1 Julai 2012

PEMBAHAGIAN HADITS DILIHAT DARI SISI KUAT DAN LEMAHNYA HADISPembahagian hadis ahad dilihat dari sisi kuat dan lemahnya sebuah hadis terbahagi kepada dua, iaitu: 
1. Maqbul: sebuah hadis yang mempunyai penggunaan kuat kejujuran orang yang membawa khabar tesebut 
2. Mardud (tertolak): sebuah hadis yang tidak jelas kejujuran orang yang membawa khabar tersebut. 
Secara garis besar hadis maqbul terbahagi kepada dua, iaitu sahih dan hasan, dan masing-masing kumpulan ini terbahagi lagi kepada dua kumpulan hadis, iaitu sahih lidzatihi dan sahih lighairihi serta hasan lidzatihi danhasan lighairihi. 
Adapun perinciannya adalah sebagai berikut: 
Hadits Shahih: Hadis yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan mempunyai hafalan yang kuat dari rawi yang seumpamanya sampai akhir sanadnya, serta tidak syadz dan tidak pula mempunyai illat. 
Sanadnya bersambung adalah: bahawa setiap perawi mengambil hadis secara langsung dari perawi yang berada di atasnya, keadaan seperti ini dari permulaan sanad sampai akhirnya. 
Perawi yang adil adalah: bahawa semua perawinya mempuyai sifat 'al' adalah, 'tidak fasik dan tidak mempunyai karakter yang tidak beretika. 
Al 'adalah adalah: Potensi (baik) yang boleh membawa pemilik-nya kepada takwa, dan (menyebabkannya mampu) menghindari hal-hal tercela dan segala hal yang dapat merosakkan nama baik dalam pandangan orang ramai. Predikat ini dapat diraih seseorang dengan syarat-syarat: Islam, baligh, berakal sihat, taqwa, dan meninggalkan hal-hal yang merosakkan nama baik. 
Memiliki hafalan yang kuat adalah; bahawa setiap perawi mempunyai hafalan yang kuat, baik hafalan yang ada di dalam dada mahupun hafalan yang menggunakan bantuan buku. 
Tidak syadz ertinya: bahawasanya hadis tersebut tidak syadz (menyelisihi yang lebih kuat). 
Tidak mempunyai 'illat ertinya: hadis tersebut tidak cacat. Dan 'Illat adalah Sebab yang samar yang terdapat di dalam hadis yang boleh merosakkan kesahihannya. 
Shahih Lidzatihi: hadis yang sahih berdasarkan syarat-syarat sahih yang ada di dalamnya, tanpa memerlukan penguat atau faktor luaran. 
Sahih Lighairihi: hadis yang hakikatnya adalah hasan, dan kerana disokong oleh hadis hasan yang lain, maka dia menjadi Shahih Lighairihi. 
Ash-Shahihain: Dua kitab sahih iaitu: Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim. 
Asy-Syaikhain: Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. 
Hadits Hasan: Hadis yang sanadnya bersambung, yang diri-wayatkan oleh rawi yang adil dan mempunyai hafalan yang sedang-sedang saja (khafif adh-dhabt) dari rawi yang seumpamanya sampai akhir sanadnya, serta tidak syadz dan tidak pula me-miliki illat. 
Hasan Lidzatihi: hadis yang hasan berdasarkan keperluan hasan yang ada di dalamnya, tanpa memerlukan penguat atau faktor luaran. 
Hasan Lighairihi: hadis yang hakikatnya adalah dha'if, dan kerana disokong oleh hadis dha'if yang lain, maka dia menjadi hasan Lighairihi. 
Sedangkan hadis yang tertolak adalah hadis yang tidak jelas kejujuran orang yang membawa khabar tersebut. Itu boleh terjadi kerana ketiadaan satu syarat atau lebih daripada syarat-syarat sebuah hadith. 
Sebab-sebab tertolaknya hadis itu ada banyak, tetapi secara umumnya boleh di klasifikasikan menjadi dua, iaitu: 
1. Gugur dari sanad 
2. Terdapat penggunaan kecacatan atau tertuduh pada seorang perawi. 
Secara keumumam semua itu disebut dengan hadis dha'if. 
Hadits Dha'if: Hadis yang tidak memenuhi syarat hadis maqbul (yang diterima dan boleh dijadikan hujjah), dengan hilangnya salah satu syarat-syaratnya. 
Para ulama berbeza pendapat dalam hal mengamalkan hadis dha'if. Adapun pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama adalah bahawasanya dianjurkan mengamalkannya dalam hal fadlailul a'mal, akan tetapi harus memenuhi tiga syarat sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Hajar: 
1. Dha'ifnya tidak parah 
2. Menginduk di bawah usul yang boleh dijadikan sebagai landasan amal 
3. Ketika mengamalkannya tidak meyakini kesahan hadis tersebut.

1 ulasan:

  1. wah... jazaakallohu khoiro...
    benar-benar bermanfaat,
    semoga Alloh selalu paring barokah...

    ~salam kenal sebagai sesama saudara seiman~

    BalasPadam